Disclaimer

Disclaimer voor dedoolhof.nl

Stichting Openluchttheater “De Doolhof” (Kamer van Koophandel: 41064176), hierna te noemen De Doolhof, verleent u hierbij toegang tot dedoolhof.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

De Doolhof behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Doolhof spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Doolhof.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Doolhof nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Doolhof.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Doolhof, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.